Ionad 5A, Ionad Fiontair Charna, Carna, Co. na Gaillimhe.
Guthán: 095 32802
R-phost: admin@bealach.ie
© Bealach 2006


 
 Homepage
Seirbhísí/Services

Am Chlár/Time TableFáilte go BEALACH

Is seirbhís bus áitúil é BEALACH atá ag gníomhú i do cheantar chun deis a thabhairt do dhaoine freastal
ar sheirbhísí áitiúla, mar shampla an siopa, an posta, ionad lae srl, agus chun ceangal le seirbhísí iompair eile.
Tá conradh ag BEALACH le lucht iompair áitúil chun an seirbhís bus a chur ar fáil i do cheantar.

Chun taisteal le BEALACH

Chun eolas sonrach a fháil faoin gclár ama nó chun Bus BHEALACH a úsáid cur glaoch ar an t-seirbhís atá ag gníomhnú i do cheatair nó cur glaoch ar oifig BHEALACH

Lucht Saor Pas

Tá na rialacha céanna maidir le úsáid pas saor thaisteal ag BEALACH agus atá ag Bus Éireann.

 
   
Níl An Comhlacht Forbartha Tuaithe na Gaillimhe Teo. freagrach maidir le aon eolas míchruinn atá foilsithe ar an suíomh idirllíon seo.
Galway Rural Development Company Ltd is not liable for any incorrect information published on this web site.