Ionad 5A, Ionad Fiontair Charna, Carna, Co. na Gaillimhe.
Guthán: 095 32802
R-phost: admin@bealach.ie
© Bealach 2006


 
 Homepage
Seirbhísí/Services

Am Chlár/Time Table


Ráiteas Misin agus AidhmeannaIs é seo a leanas ráiteas misin Bealach- Páirtnéireacht Áitiúil Chonamara Teo:

"Oibriú le soláthróirí iompair agus le heagraíochtaí iomchuí; chun líonra iompair áitiúil fhorbairt, a fhreastalóidh ar íosriachtanais daoine atá scoite amach go sóisialta ar fud Chonamara. Is é an tosaíocht atá againn rochtain a chur ar fáil ar sheirbhísí áitiúla agus ceangal le seirbhísí réigiúnacha bus."

Ta sé i gceist ag Bealach é sin a dhéanamh trí sheirbhís mar seo a leanas a sholáthar:

  • Seirbhís do dhaoine atá faoi mhíchumas luaineachta nó eile mar a roghnaíonn na stiúrthóiri

  • Seirbhis a oibríonn le soláthróirí iompair reatha agus le gníomhaireachtaí iomchuí chun líonra a iompair áitiúil cuimsitheach a fhorbairt

  • Seirbhís a chuireann leis an infreastruchtúr atá riachtanach d'fhorbairt áitiúil agus a bheith mar shlí ina bhféadfaidh grúpaí pobail agus tionscnaimh phobail forbairt an méid agus is féidir.

Tá Bealach tiomanta d'oibriú le Soláthróirí iompair agus le heagraíochtaí iomchuí; chun líonra iompair áitiúil a fhorbairt, a fhreastalóidh ar íosriachtanais daoine atá scoite amach ago sóisialta ar fud Chonamara agus ar na hOileáin atá amach ón gcósta. Is iad príomhthósaíochtaí an ghrúpa rochtain a chur ar fáil ar sheirbhísí áitiúil agus ceangal le seirbhísí réigiúnacha bus.